Anunt pentru funcţiei publice vacante de CONSILIER

A N U N T

Primăria Comunei Brebu, organizează la sediu, în data de 4 iulie 2016 orele 10,00, proba scrisa, iar interviul in data de 6 iulie 2016, ora 10, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de CONSILIER, clasa I-a, gradul profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Brebu, Compartiment contabilitate:

       Conditii de participare la concurs :

       Conditii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească prevederile art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Conditii specifice

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare in stiinte economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă,

– cunostinte de utilizare si operare PC.

– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice de executie – minimum 9 ani;

Institutia publică si termenul la care se depun dosarele de înscriere:

Primăria Comunei Brebu, Comuna Brebu, str. Garii, nr. 21, judetul Caras-Severin, biroul Secretarului Comunei Brebu, în termen de 20 zile de la publicarea în Monitotrul Oficial al României, Partea a III-a,.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu completarile si modificarile ulterioare.

Data, ora si locul organizării concursului:  Proba scrisă va avea loc în data de în data de 4 iulie 2016 orele 10,00, proba scrisa, iar interviul in data de 6 iulie 2016, ora 10.

Bibliografia si actele ce trebuie depuse în dosarul de înscriere se afisează la sediul institutiei.

Relatii suplimentare: la sediul Primăriei comunei Brebu, la numerele de telefon 0255/232524 si 0255232666

 

Primar,

ROŞCA VIOREL-MITEA