Anunt pentru funcţiei publice vacante de Ghid turism

A N U N T

Primăria Comunei Brebu, organizează la sediu, în perioada 30 iunie – orele 10,00 proba scrisa, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie, vacantă, în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Brebu, Compartimentul Informare Turistică:

Ghid turism – responsabil Centru de informare si promovare turistică

       Conditii de participare la concurs :

       Conditii generale: candidatii trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute de art. 3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare aduse de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014.

Conditii specifice :

– studii universitare superioare  – specializare in turism, sau curs de calificare agent /ghid de turism;

– curs de ghid turistic, certificat de calificare profesională;

– cunostinte de utilizare si operare PC.

Institutia publică si termenul la care se depun dosarele de înscriere: Primăria Comunei Brebu, Comuna Brebu, str. Garii, nr. 21, judetul Caras-Severin, biroul Secretarului Comunei Brebu, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitotrul Oficial al României, Partea a III-a,

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare aduse de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014.

Data, ora si locul organizării concursului: Proba scrisă va avea loc în data de 30 iunie 2016 orele 10,00, la sediul institutiei, iar interviul va avea loc în data de 1 iulie 2016, orele 10,00.

Bibliografia si actele ce trebuie depuse în dosarul de înscriere se afisează la sediul institutiei.

Relatii suplimentare: la sediul Primăriei comunei Brebu, la numărul de telefon 0255/232524.

            Persoana de contact: Beta Ion, secretarul Comunei Brebu.                                 

 

Primar,

ROŞCA VIOREL-MITEA