ANUNŢ PUBLIC Nr. 1067 din 25.05.2021

ANUNŢ PUBLIC

UAT Comuna Brebu, cu sediul in localitatea Brebu, strada,  nr. 21, judetul Caras-Severin, titular al PLANULUI URBANISTIC DE ZONAL – ZONA DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE CONF PR. NR. 394/2019

anunţă publicul interesat asupra elaborării primei versiuni a PUZ, respectiv depunerea lui în vederea declanşării etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.

Informaţiile privind prevederile planului PUZ propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, numărul 73 şi la sediul UAT Comuna Brebu, cu sediul in localitatea Brebu, strada, nr. 21, judetul Caras-Severin, https://www.comunabrebu.ro, în zilele de luni – vineri între orele 09:00- 15:00 si

Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în termen de 18 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

PRIMAR,

ȚICHERIU ION