ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

ANUNŢ PUBLIC

privind decizia etapei de încadrare

 

PARTENERIAT COMUNA BREBU, COMUNA PĂLTINIȘ, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN reprezentată de Băndășilă Nicolaie, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul “INFIINTARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE: BREBU LOCALITATILE BREBU, APADIA SI VALEADENI, COMUNA PĂLTINIȘ, LOCALITATILE PĂLTINIȘ, CORNUȚEL BANAT, RUGI, DELINEȘTI ȘI OHABIȚA, JUDETUL CARAS-SEVERIN”, propus a fi amplasat în propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ ale comunelor Păltiniș și Brebu în extravilanul și intravilanul comunelor conform Certificat Urbanism nr. 143/28.04.2021

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500, şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

PRIMAR,

ȚICHERIU ION