Hotarare privind stabilirea salariilor de baza

HOTARARE
privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul
de spc!cialitate al primarului comunei Brebu si serviciile publice din subordinea
consiliului local al comunei Brebu

 

BREBU, HCL 8 DIN 29 IANUARIE 2021-1
Pages from BREBU, HCL 8 DIN 29 IANUARIE 2021