Rezultat final

REZULTATUL FINAL

Al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a două posturi vacante aferente funcţiilor publice de execuţie de inspector achiziţii publice, clasa I, grad profesional debutant la Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al comunei Brebu, judetul Caras-Severin

Nr.

crt.

Numărul de dosar al candidatului Selecţie

dosare

Punctaj

proba

scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

total

Rezultatul

final

1. 699 / 23.03.2022 ADMIS 82 75 157 ADMIS
2. 704/ 24.03.2022 ADMIS 73 80 153 ADMIS

 

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (19) din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare ”se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Candidatul declarat admis la concursul de recrutare este numit, potrivit legii, în funcţia publică pentru care a candidat”.

Data afişării: 11.04.2022

 

 

 

Secretar comisie concurs,

Beța Ion