Rezultat în urma selecţiei dosarelor ocupării a două posturi vacante – funcţii publice de execuţie vacante de INSPECTOR, clasa I

 

ANUNŢ

Rezultat în urma selecţiei dosarelor depuse pentru participarea la concursul de recrutare din data de 11.04.2022, ora 10,00 proba scrisă şi în data de 13.04.2022, ora 10,00 proba interviu, organizat în vederea ocupării a două posturi vacante – funcţii publice de execuţie vacante de INSPECTOR, clasa I, grad profesional DEBUTANT, în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al comunei Brebu, judetul Caras-Severin

 

Nr.

crt.

NUMĂRUL DE DOSAR AL CANDIDATULUI STARE

DOSAR

MOTIVUL

RESPINGERII

1. 699/23.03.2022 ADMIS
2. 704/24.03.2022 ADMIS
 

 

Candidaţii ai căror dosare au fost declarate „admis” se vor prezenta în data de 11.04.2022, ora 10,00 pentru susţinerea probei scrise la sediul Primăriei Comunei Brebu, situată in Brebu, nr. 21 judetul Carș-Severin

Verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii.

Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi.

 

Data afişării: 30.03.2022

 

Secretarul comisiei de concurs: Beța Ion