Rezultat proba scrisă

 

TABEL NOMINAL

 

Cu rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 11.04.2022, ora 10, pentru ocuparea a două posturi vacante:

– funcţii publice de execuţie de INSPECTOR, clasa I, grad profesional DEBUTANT, în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al comunei Brebu, judetul Caras-Severin:

– INSPECTOR, clasa I, grad profesional, debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al comunei Brebu, judetul Caras-Severin – Evidenţă a  Persoanelor.

– INSPECTOR, clasa I, grad profesional, debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al comunei Brebu, judetul Caras-Severin -Stare Civila.

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Rezultatul probei scrise
1. CRISTESCU LOREDANA 82 ADMIS
2. MAIDAN MARIKA 73 ADMIS

 

 

Pot participa la următoarea probă a concursului, respectiv interviul, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la proba scrisă.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Pentru candidaţii declaraţi ’’admis” la proba scrisă, interviul se va susţine, în data de11.04.2022, ora 15.00, la sediul instituţiei.

 

Data afişării: 11.04.2022

Ora afişării: 12.00

 

 

Secretar comisie concurs,

Beța Ion